Zakończyła się realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach prowadzonych przez Powiat Jędrzejowski.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych 6 szkół prowadzonych przez Powiat Jędrzejowski zakwalifikowało  się do otrzymania wsparcia.

W czasie trwania programu organ prowadzący mógł wnioskować o jednorazowe dofinansowanie dla każdej szkoły, a wartość dotacji uzależniona była od liczby uczniów kształcących się w danej placówce. Warto podkreślić, że każda z wnioskujących  szkół prowadzonych przez Powiat Jędrzejowski  otrzymała wsparcie w maksymalnej wysokości.

W roku 2017  dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła 32.000 zł,  wkład własny Powiatu 8.000 zł, co dało całkowitą wartość programu: 40.000 zł przeznaczoną na zakup książek do bibliotek szkolnych dla następujących szkół:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. St. Roweckiego ‘Grota” w Jędrzejowie – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);

– Zespół Szkół  w Wodzisławiu  – 5.000 zł (4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny);

– Zespół Szkół CKP  im. Macieja Rataja w Krzelowie  – 5.000 zł (4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny);

W roku 2020 dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła  4 960 zł, wkład własny Powiatu: 1 240 zł, co dało całkowitą wartość programu: 6 200 zł którym objęto:

– Zespół Szkół w Sędziszowie – 3100 zł (2 480 zł dotacja, 620 zł wkład własny);

– Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie – 3100 zł (2 480zł  dotacja, 620 zł wkład własny);

 Łącznie w ramach programu Powiat pozyskał  36 960,00  tys. zł, wkład własny wyniósł  9 240,00 tys. zł.