2 lutego – jak co roku od wielu lat – starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wraz z jędrzejowskim kołem Światowego Związku Żołnierzy AK, Powiatową Radą ds Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kołem Historycznym im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie byli organizatorami rocznicowej uroczystości.

Uroczystość upamiętnia bohaterską akcję odbicia pięciu więźniów jędrzejowskiego gestapo – żołnierzy Armii Krajowej – przez ich kolegów, 2 lutego 1944 roku. Akcja dowodzona przez Stefana Gądzio „Kosa”, komendanta jędrzejowskiego obwodu AK, zakończyła się sukcesem i odbyła się bez rozlewu krwi. Była to akcja niezwykle brawurowa, ale bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana, trwała zaledwie cztery minuty.

Organizatorzy dbają, żeby w corocznej uroczystości brała udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, aby krzewić wśród młodego pokolenia pamięć o bohaterach. Pod tablicą upamiętniającą wydarzenie sprzed 74 lat, znajdującą się obok I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po nabożeństwie w Klasztorze Cystersów, dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” na ul. Okrzei, obok ZSP nr 2 w Jędrzejowie. Tutaj także złożono kwiaty i zapalono światła pamięci.

Uczestniczący w uroczystości Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczył medale „Pro Patria”, przyznawane za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je: Bożena Szczypiór, Monika Bolewska, Tadeusz Domińczak, Ewa Puto, Tadeusz Mendrala, Wojciech Zwierzchowski.

Medalem pamiątkowym „Zasłużony dla Światowego Związku Żołnierzy AK” wyróżniony został wicestarosta jędrzejowski Janusz Grabek.

Następnie uroczystości przeniosły się do ZSP nr 2  im. Stefana Roweckiego”Grota”. Tutaj, w miejscu zwanym „Panteonem Pamięci”, w obecności pocztów sztandarowych, którymi dowodził Dionizy Krawczyński oraz licznie zgromadzonej młodzieży, odsłonięta została tablica pamiątkowa doktora Piotra Kurka – wielkiego orędownika krzewienia myśli i dzieła patriotycznego wśród młodzieży, syna  Józefa Kurka „Halnego”, podporucznika Armii Krajowej. Tablicę odsłonili minister Jan Józef Kasprzyk, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, dyrektor ZSP nr 2 Jolanta Jędrzejewska, prezes jędrzejowskiego Koła SZŻ AK Paweł Kowalski.

Piotr Kurek zmarł w 2017 roku, wchodząc do Katedry Wawelskiej z uczestnikami Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, którego był wiernym uczestnikiem. Od wielu lat współpracował z powiatem jędrzejowskim, a szczególnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. Aktywnie działał w środowiskach kombatanckich, w szczególności w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2002 roku przewodniczył Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego Związku, a od 2005 roku był członkiem Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK.  Dzięki jego zaangażowaniu doszło do wypracowania mechanizmów współpracy Związku z Instytutem Pamięci Narodowej oraz kuratoriami oświaty. Propagował oraz wspierał ideę powstawania Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w szkołach na terenie całego kraju.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości
gospodarze zaprosili weteranów, zaproszonych gości, poczty sztandarowe oraz uczestników  do restauracji na ciepły posiłek.

Od 2018 roku dzień 2 lutego w powiecie jędrzejowskim, decyzją Starosty Jędrzejowskiego, będzie obchodzony jako „Dzień Weterana”.

Więcej zdjęć z uroczystości:

https://www.facebook.com/pg/starostwopowiatowewjedrzejowie/photos/?tab=album&album_id=848350788678921