Ograniczenie handlu w niedziele

1913

   Zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, od 1 marca b.r. zacznie obowiązywać częściowy zakaz handlu w niedziele.

   Nowe przepisy zabraniają sprzedaży w placówkach handlowych w niedziele i święta. Do zamkniętych sklepów w święta jesteśmy przyzwyczajeni, nowością jest natomiast zakaz handlu w niedziele. Zakaz ten nie będzie obowiązywał jednak:

 • w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz
 • w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia chyba, że w niedziele te przypada święto.

   Co ważne, w okresie przejściowym:

od 1 marca 2018 r. do końca bieżącego roku, w każdym miesiącu będą jeszcze dwie dodatkowe niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia,

– natomiast od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. będzie już tylko jedna dodatkowa niedziela handlowa w każdym miesiącu – ostatnia.

   Zakaz handlu będzie jednak obowiązywał jeżeli w te niedziele będzie przypadać święto.

   Ponadto – jak zapisano w ustawie, w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.00.

   Od powyższych zakazów ustawa przewiduje szereg wyjątków. Niedzielna i świąteczna sprzedaż nadal będzie bowiem dozwolona m.in:

 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach, lodziarniach, placówkach gastronomicznych, hotelach,
 • w aptekach i zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • w placówkach handlowych z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • na stacjach paliw płynnych,
 • w placówkach pocztowych, w środkach transportu, na dworcach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 •  w sklepach internetowych,
 • w placówkach z pamiątkami i dewocjonaliami,
 • w placówkach organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków, imprez okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych oraz w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w centrach pierwszej sprzedaży ryb oraz w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
 • w zakładach pogrzebowych a także w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach.