Dzisiaj 17 października Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska wraz z Naczelnik Wydziały Edukacji, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Renata Kwas uczestniczyli w uroczystości związanej z obchodami Dnia Patrona oraz otwarciem nowej siedziby Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie mieszczącego się przy ul. Okrzei 49b.

Plany i marzenia o skoncentrowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w jednej placówce zostały w pełni urzeczywistnione i po latach oczekiwania uczniowie i grono pedagogiczne zyskali lepsze warunki do pracy i nauki. Dziś wszyscy mogą się cieszyć nowocześnie wyposażonymi salami, gwarantującymi komfort zamieszkania. Nowo wyremontowany budynek to nowe wyzwania oraz nowy etap w historii placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nosi piękne imię Marii Grzegorzewskiej – osoby, która
w szczególny sposób i z wielką uwagą odnosiła się do osób niepełnosprawnych, zawsze gotowej do niesienia pomocy innym, wielkiego przyjaciela dzieci. To ona stworzyła podstawy pedagogiki specjalnej, które do dnia dzisiejszego wykorzystywane są w efektywny sposób do pracy w szkolnictwie specjalnym. Jej działalności przyświecało motto – „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

Wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor SOSW Agnieszka Zaczkowska, następnie wysłuchano przemówień zaproszonych gości, którzy gratulowali nowej siedziby, a także życzyli wytrwałości
i cierpliwości w dążeniu do wyznaczonych celów.

W kolejnej części uroczystości wychowankowie Ośrodka zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, którym podziękowali za każde dobre serce skierowane w stronę potrzebujących.

Podczas uroczystości Dyrektor SOSW Agnieszka Zaczkowska na ręce Starosty Jędrzejowskiego oraz Wicestarosty Jędrzejowskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych złożyła podziękowanie „Ludziom wielkiego serca. Samorządowcom. Radnym Powiatu Jędrzejowskiego kadencji 2014-2018 i 2018-2023 za podejmowanie inicjatyw służących poprawie warunków nauki, pracy, wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Życzymy, by Ośrodek w unowocześnionej odsłonie cieszył i służył jego wychowankom i lokalnej społeczności jak najlepiej. Niech panuje w nim przyjazna atmosfera radości i życzliwości, motywując wszystkich do twórczej pracy i osiągania wyników na miarę swoich możliwości.

W uroczystości uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Jędrzejów Renata Kawiorska, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Jędrzejowie bryg. mgr Paweł jakubowski, Dyrektor PCPR Tomasz Kowalski, Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Marcin Pacholec, Inspektor Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Tomasz Beszterecha, Radni Powiatu Jędrzejowskiego: Lidia Pędziwilk, Zofia Stanek, Stanisław Słoma, Grzegorz Szymański, Dyrektor PUP w Jędrzejowie Małgorzata Dudała, Zastępca Dyrektora PUP w Jędrzejowie Robert Kruk, Dyrektor Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach Jarosław Stankiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie Tomasz Szymański.
Byli Dyretorzy SOSW: Krzysztof Pisarek, Halina Koseła, Jadwiga Jamro, Jadwiga Ibragimow., Dyrektorzy jednostek organizacyjnych  i  placówek oświatowych z terenu powiatu. Prezes Zarządu ZNP
w Jędrzejowie Lidia  Osińska, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji. Związkowej NSZZ  „Solidarność”w Jędrzejowie Elżbieta Bartosz.