Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 18 kwietnia 2019 r. rozpoczyna realizację
POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO–EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin Powiatu Jędrzejowskiego. Jest on realizowany na terenie naszego powiatu już po raz siódmy. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia dla grupy kobiet stosujących przemoc.

Zajęcia będą realizowane w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a:

– dla mężczyzn – w każdy czwartek od godziny 15:00 do 19:00
– dla kobiet – w każdą sobotę od godziny  10:00 do 14:00

Zajęcia będą prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.

Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.