W br. wzorem lat ubiegłych Powiat Jędrzejowski włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 19 -23 lutego br. zorganizowano dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, wspólne dyżury specjalistów w instytucjach oraz akcję informacyjną.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest akcją ogólnopolską, a głównym koordynatorem obchodów Tygodnia jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje ideę organizowania interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, we wspólne obchody Tygodnia zostały włączone praktycznie wszystkie instytucje i służby pomocowe z terenu powiatu: Sąd, Prokuratura, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach, PCPR, wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej oraz służby medyczne: Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień.

Oczywiście pracownicy w/w instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych, w tym również przestępstwem, w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w Tygodniu tym chodziło o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na problemy tych ludzi oraz przekazanie informacji opinii publicznej na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania                      z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów. Jest to okazja, aby przez ogłoszenia w prasie, plakaty i informacje przekazać dane teleadresowe instytucji i służb oraz poinformować o zakresie ich kompetencji.

Z informacji zwrotnych nadesłanych do PCPR-u z w/w instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19 – 23 lutego 2018 r. skorzystało ogółem 35 osób / w tym: 12 osób uzyskało poradę terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, 9 osób zwróciło się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 8 osób skorzystało z porad specjalistów w ramach dodatkowych dyżurów adwokata i psychologa zorganizowanych przez PCPR, 3 osoby zgłosiły się do PCPR-u, 1 osoba zgłosiła się na Policję, 1 osoba do Sądu, 1 osobie – udzielono pomocy w Szpitalu ).

Ponadto, PCPR przeprowadziło akcję informacyjną w postaci: informacji, ogłoszeń i ulotek rozpropagowanych do większości instytucji i służb, placówek medycznych oraz parafii w powiecie na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyska, a także zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i na stronie pcpr-u, dzięki czemu informacja o organizowanej akcji i realizowanym w jej ramach wsparciu dotarła do wielu mieszkańców powiatu.  Ogółem przekazano około 500 szt. ulotek, 30 szt. ogłoszeń i 30 szt. Informacji.

Do akcji informacyjnej włączyła się również Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, które zamieściły ogłoszenia o Tygodniu i dyżurach we własnych instytucjach na swoich stronach.

Wszystkim osobom, służbom i instytucjom zaangażowanym w akcję PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

                                                                              Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

                                                                                                        mgr Tomasz Kowalski

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów