Powiat Jędrzejowski znalazł się w szóstce powiatów z województwa świętokrzyskiego, które zakwalifikowały się do drugiego etapu oceny realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018 roku.

W związku z tym w dniu 27 marca Zespół roboczy przy Kapitule Nagrody „Koziołek” przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie wizytację w celu wyłonienia laureatów tegorocznej edycji nagrody „Koziołek”. W trakcie spotkania przedstawiciele służb, gmin, instytucji przedstawili informację  o prowadzonych działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszańców powiatu, min. Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor PCPR w Jędrzejowie.

W spotkaniu uczestniczyli:

Zespół przy Kapitule Nagrody „Koziołek” w osobach:
Michał Warszawski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach
Grzegorz Niechciał – Kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego
Monika Wierzbicka –  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski
Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa
Renata Koziara– sekretarz Urzędu Gminy w Wodzisławiu
bryg. Paweł Jakubowski– Komendant Powiatowy PSP w Jędrzejowie
mł. insp. Tomasz Sołtysik – Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie
asp. sztab. Michał Kowalczyk– rzecznik prasowy KP Policji w Jędrzejowie
Wojciech Hatys – Komendant Straży Miejskiej w Jędrzejowie
Tomasz Kowalski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jędrzejowie

Zbigniew Węglowski– Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
Urszula Abramowicz – specjalista pracy z rodziną PCPR w Jędrzejowie
Ewa Grzyb – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
Katarzyna Kruk – pracownik socjalny  GOPS w Wodzisławiu