Przed Dniem Dziecka: czy zabawki są bezpieczne?

1818

  Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czuwa nad tym, aby sprzedawane zabawki były bezpieczne. W efekcie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. zakwestionowano prawie co czwartą, a zrealizowanych w pierwszym kwartale 2018 r. – prawie co trzecią ze sprawdzonych zabawek. Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – m.in. takie nieprawidłowości (oprócz wielu zastrzeżeń formalnych) wykryła Inspekcja.

      Gdy kupujesz zabawki, sprawdź:

  • Czy są dostosowane do wieku dziecka. Kupuj takie, które są odpowiednie na jego etapie rozwoju. Producenci często wskazują na opakowaniu zalecany wiek, w jakim dzieci powinny się nimi bawić.
  • Czy zabawki nie mają małych części. Najmłodsze dzieci mogłyby się nimi udławić.
  • Czy linki lub sznurki nie są za długie. W zabawkach przeznaczonych dla maluchów poniżej trzech lat sznurki mogą mieć maksymalnie 22 cm. W przypadku huśtawek – także dla starszych dzieci – linki nie powinny być zbyt cienkie, natomiast węzły nie mogą się łatwo rozwiązywać.
  • Czy zabawki są bezpieczne. Sprawdź, czy nie mają ostrych krawędzi lub wystających elementów. Składane krzesełka czy wózki dla lalek powinny mieć blokadę zabezpieczającą przed samoistnym składaniem się.
  • Czy producent dołączył instrukcję. Powinny ją mieć m.in. rowerki, hulajnogi, huśtawki. Jeśli produkt wymaga samodzielnego złożenia, konieczna jest instrukcja montażu w języku polskim.
  • Czy na zabawkach są ostrzeżenia. Jeśli tak, to się do nich stosuj. Przykłady takich przestróg: „Ryzyko upadku. Nie należy zostawiać bez nadzoru dzieci poniżej 36 miesięcy, siedzących lub bujających się” (konik na biegunach), „Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. 20 kg maks.” (rolki dla kilkulatków) czy „Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej” (zabawki funkcjonalne, np. maszyna do szycia).
  • Czy na zabawkach jest znak CE. To deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa.
  • Czy zabawki nie znajdują się w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK lub w europejskim systemie RAPEX. Niebezpieczną zabawkę możesz również zgłosić do Inspekcji Handlowej lub UOKiK.

     Pamiętajmy aby przestrzegać dokładnie instrukcji właściwego montażu i użytkowania zabawek. Ważne jest, aby dzieci podczas zabawy miały zapewnioną opiekę oraz użytkowały zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabawki należy również od czasu do czasu sprawdzać (zwłaszcza przeznaczone dla najmłodszych dzieci) oraz usuwać te popsute aby zminimalizować ryzyko wypadku dziecka. Nauczmy też dzieci odkładania zabawek na miejsce, by zmniejszyć zagrożenie wypadkiem. Zabawki trzeba regularnie czyścić.

    W przypadku zabawki, którą nasze dziecko dostanie w prezencie, pamiętajmy, że nie możemy jej zwrócić do sklepu, wyłącznie dlatego, że przestała się podobać dziecku chyba, że wcześniej uzgodniliśmy to ze sprzedawcą.

      Więcej porad znajdziemy w poradniku UOKiK oraz na stronie Urzędu.

.