PUNKT SZCZEPIEŃ Zakład POZ w Jędrzejowie
Adres:
ul. 11 Listopada 26; 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 10 84