Rekompensaty od Nowej Telefonii

1257

   Konsumentom, którzy składali reklamacje lub skargi na podszywanie się przez Nową Telekomunikację pod dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego firma ta wypłaci 60 zł. rekompensaty, zwróci kary za wypowiedzenie umowy lub umożliwi jej rozwiązanie bez żadnych kosztów.

   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki telekomunikacyjnej Nowa Telefonia Sp. z o.o. z Warszawy, której przedstawiciele mogli wprowadzać w błąd konsumentów sugerując, że reprezentują ich dotychczasowego operatora oferującego im zmianę warunków umowy na korzystniejsze (np. z obniżonym abonamentem lub nowym aparatem telefonicznym). Szczegóły w decyzji UOKiK.

   Wprowadzanie konsumentów w błąd to nieuczciwa praktyka rynkowa. UOKiK zrezygnował z nałożenia kary i przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii do wyeliminowania skutków swojej praktyki.

Nowa Telefonia Sp. z o.o. musi:

  • wypłacić 60 zł. rekompensaty każdemu klientowi, który od 01.01.2016 r. do 20.08.2019 r. złożył reklamację do firmy lub skargę np. do UOKiK lub do rzecznika konsumentów,
  • zrobić przegląd reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzyć je pozytywnie,
  • umorzyć naliczone lub zwrócić zapłacone kary tym konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią,
  • umożliwić rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy,
  • zawiadomić konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

   UOKiK wszczął również postępowanie wobec kolejnej firmy telekomunikacyjnej – Telestrada S.A. z Warszawy, która także mogła nieuczciwie pozyskiwać nowych klientów, podszywając się pod ich dotychczasowego operatora. Urząd postawił firmie zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd oraz niewydawania im dokumentów: umów i załączników do nich. W efekcie takich działań przedstawicieli Telestrady S.A. konsumenci dopiero po otrzymaniu faktury za nowe usługi mogli się dowiedzieć, że zawarli umowę z tą firmą.

   W przeszłości UOKiK karał już firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, takie jak np. PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza S.A.

Pomoc dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl