Polacy są rekordzistami pod względem minut wykorzystanych w roamingu międzynarodowym w Unii Europejskiej. Od 15 czerwca 2017 r. gdy zniesiono dodatkowe opłaty za połączenia telekomunikacyjne realizowane poza Polską, ale wciąż na terenie UE, podróżujący Polacy używali telefonów dużo częściej niż rok wcześniej. W trzecim kwartale 2017 r rozmawialiśmy w roamingu UE 2 miliardy minut (dla porównania Brytyjczycy w roamingu wykorzystali w tym czasie 891 mln a Niemcy 885 mln minut). Zgłaszamy też m.in. do rzeczników konsumentów, problemy dotyczące rozliczenia tych połączeń wykonywanych np. podczas zagranicznych wakacji czy podróży związanych z pracą. Warto więc przypomnieć najważniejsze zasady obowiązujące w tym zakresie.

  Unijne zasady dotyczące roamingu po cenach krajowych oznaczają, że korzystając ze swojego telefonu komórkowego podczas podróży z Polski do dowolnego kraju Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (28 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein), nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za roaming. Za korzystanie z tych usług podczas podróży po UE/EOG zapłacimy więc dokładnie tę samą cenę, jak za połączenia krajowe w Polsce (zasada Roam Like At Home).

   Zasada ta ma zastosowanie, gdy przebywając za granicą, dzwonimy (na numery telefonów komórkowych i stacjonarnych), wysyłamy wiadomości tekstowe (SMS-y) i używamy usług związanych z przesyłem danych (np. w internecie) oraz gdy za granicą odbieramy połączenia lub SMS-y. Nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za roaming nawet gdy nasz rozmówca korzysta z usług innego operatora telefonii komórkowej.

   Zasada Roam Like At Home nie obowiązuje poza UE/EOG, nie dotyczy więc połączeń realizowanych poza ten obszar. Nie obejmuje również połączeń wykonywanych z Polski do innych krajów należących i nienależących do UE/EOG. Ceny za takie połączenia i wysyłane SMS-y nie są objęte powyższą zasadą i mogą być wysokie.

   Jeżeli nasza umowa telekomunikacyjna obejmowała usługę roamingu, została ona w dn. 15.06.2017 r. automatycznie przekształcona w umowę z roamingiem po cenach usług krajowych (jest to też domyślna opcja wszystkich nowozawieranych umów telefonii komórkowej z roamingiem). Operatorzy mogą jednak oferować również umowy bez usług roamingowych albo umowy z taryfami niepodlegającymi zasadom roamingu po cenach krajowych (np. dla osób korzystających z roamingu poza UE/EOG). Tego typu opcje muszą być świadomie wybierane przez klientów (należy porównywać oferty żeby znaleźć najkorzystniejszą i odpowiadającą konkretnym potrzebom).

   Aby skorzystać z roamingu należy też włączyć tę usługę w swoim telefonie (w tym celu winniśmy skontaktować się z naszym operatorem).

   Korzystanie z roamingu po cenach krajowych, nie jest ograniczone co do liczby połączeń głosowych i SMS-ów.
    Istnieją natomiast limity dotyczące korzystania z przesyłu danych w cenie krajowej, których wielkość zależy od rodzaju umowy telekomunikacyjnej (karta prepaid, abonament z limitem danych i bez limitu danych – szczegóły na stronie europa.eu ). Nasz operator ma obowiązek poinformować nas z odpowiednim wyprzedzeniem o limicie przesyłu danych w roamingu po cenach krajowych wynikającym z naszej umowy. Po przekroczeniu tego limitu będziemy zmuszeni do zapłacenia dodatkowej należności za roaming danych w wysokości stawki ogólnounijnej (w 2018 r. jest to kwota 6 euro/GB danych plus VAT; cena ta po 2018 r. będzie corocznie obniżana).

   Należy też pamiętać, że roaming po cenach krajowych przeznaczony jest dla osób, które czasowo wyjeżdżają z kraju, w którym mieszkają (ten rodzaj roamingu nie może być wykorzystywany w sposób stały np. przez użytkownika de facto na stałe mieszkającego poza Polską). Ma to zapobiegać nadużyciom np. związanym z handlem kartami SIM operatorów z „tańszych” państw w Europie.
    W ramach zasad uczciwego korzystania z tej usługi (tzw. Polityka Uczciwego Korzystania) operator może przez okres 4 miesięcy monitorować i sprawdzać nasz sposób korzystania z roamingu. Jeżeli w tym okresie spędzamy więcej czasu za granicą niż we własnym kraju oraz jeżeli częściej korzystamy z usług roamingu niż z usług krajowych, operator może się z nami skontaktować i poprosić o wyjaśnienia (mamy na to 14 dni). Operator może również zacząć naliczać dodatkową należność za wykorzystanie roamingu. Maksymalna wysokość dodatkowych opłat (bez VAT) wynosi:
– 3,2 eurocenta za minutę wykonanego połączenia głosowego,
– 1 eurocent za SMS,
– 6 euro za GB przesyłu danych (stawka ta będzie corocznie obniżana w latach następnych).

   Przy przekraczaniu granic w obrębie UE winniśmy otrzymywać od swojego operatora wiadomość tekstową informującą o korzystaniu z roamingu i stosowanych przez niego zasadach uczciwego korzystania.

   Jeśli uważamy, że nasz operator nie przestrzega zasad roamingu po cenach krajowych w UE/EOG i naliczył nienależne opłaty za te usługi, możemy złożyć do niego reklamację. Gdy nie zadowala nas otrzymana w tej sprawie odpowiedź, możemy też złożyć wniosek o interwencję lub o pozasądowe rozwiązanie sporu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.