Rozstrzygnięcie zlecenia realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w roku 2022” organizacjom pozarządowym z tereny powiatu jędrzejowskiego