W listopadzie b.r. rzecznik konsumentów spotkał się z młodzieżą szkolną – w dn. 08.11.2017 r. z uczniami dwóch klas I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie oraz w dn. 15.11.2017 r. z uczniami dwóch klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie. Podczas spotkań młodzież wysłuchała prelekcji rzecznika na temat praw konsumentów oraz organów zajmujących się ich ochroną a także otrzymała materiały edukacyjne dotyczące tych zagadnień.

Prelekcje – w ramach zajęć szkolnych z przedsiębiorczości, zorganizowały dyrekcje oraz nauczycielki w/w szkół p. Małgorzata Pyzowska oraz p. Paulina Haja.