SONY DSC

12 listopada 2021r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się spotkanie informacyjne z Posłem RP Krzysztofem Lipcem i wręczenie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program  Inwestycji Strategicznych.

Poseł RP Krzysztof Lipiec podsumował pierwszy etap programu #PolskiŁad, gratulował gminom pracowitości i bardzo dobrze napisanych wniosków, a także profesjonalnie opracowanych projektów. Mówił też o kolejnych etapach naboru, które już wkrótce.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski również chwalił zalety Polskiego Ładu
i serdecznie gratulował gminom uzyskania promes. Staroście towarzyszyła Maria Brańska, wicestarosta jędrzejowski, która wraz z nim odebrała z rąk Krzysztofa Lipca symboliczną promesę. Kolejne 9 promes odebrali przedstawiciele wszystkich dziewięciu gmin Powiatu Jędrzejowskiego.

Oto lista zwycięskich projektów:

Powiat Jędrzejowski

Powiat Jędrzejowski dostał najwięcej – ponad 14 milionów złotych. Powiat otrzymał dofinansowanie na projekt: „Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej – ulica Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie” – 14 250 000 złotych.

Gmina Sobków

Gmina Sobków otrzymała najwięcej pieniędzy ze wszystkich gmin naszego powiatu – ponad 8,5 miliona złotych. Gmina dostała kasę na projekt: „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków” – 8 645 000 złotych.

Gmina Wodzisław

Gmina Wodzisław otrzymała 8 milionów złotych. To pieniądze na projekt: „Rewitalizacja Wodzisławia – etap II”.

Gmina Oksa

Gmina Oksa otrzymała pieniądze na dwa projekty na łączną kwotę ponad 8,1 milionów złotych. Są to zadania: „Przebudowa dróg w gminie Oksa” – 5 911 719,27 złotych.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa” – 2 250 000 złotych.

Gmina Słupia

Gmina Słupia także otrzymała wsparcie na realizację dwóch projektów na łączną kwotę blisko 7,8 miliona złotych. Projekty, które dostały pieniądze to:

„Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody
w miejscowości Sieńsko” – 6 927 381 złotych.

„Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego” – 866 561,50 złotych.

Gmina Jędrzejów

Gmina Jędrzejów otrzymała równe 5 milionów złotych. Za te pieniądze zrealizuje projekt: „Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów – etap III”.

Gmina Małogoszcz

Gmina Małogoszcz otrzymała 4,5 miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekt: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”.

Gmina Sędziszów

Gmina Sędziszów dostała pieniądze w kwocie ponad 4,1 miliona złotych. Gmina za tę kwotę zrealizuje projekt: „Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie gminy Sędziszów” – 4 165 000 złotych.

Gmina Imielno

Gmina Imielno dostała ponad 3,5 miliona złotych. Za te pieniądze ma zrealizować projekt: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w gminie Imielno” – 3 800 000 złotych.

Gmina Nagłowice

Gmina Nagłowice otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 miliona złotych. Gmina zrealizuje projekt: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” –
1 700 000 złotych.

Wszystkie nasze samorządy otrzymały łącznie ponad 66 milionów złotych.

Program Inwestycji Strategicznych to dedykowany samorządom komponent opracowywanego przez rząd pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca
i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek gmin mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: bez kwotowego ograniczenia, na dotację do 30 milionów złotych i wsparcie do pięciu milionów złotych.