Stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jędrzejowski są przyznawane od 14 lat. Jednak od tej edycji stypendia te noszą imię św. Jana Pawła II, na mocy uchwały Rady Powiatu z czerwca 2018 roku.

Stypendia zostały ustanowione w roku 2005, po śmierci papieża-Polaka, jako forma upamiętnienia tej wybitnej osoby. Otrzymują je uczniowie z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem, ale to nie jedyne kryteria wyboru stypendystów. Zostają nimi uczniowie o szerokich zainteresowaniach, utalentowani w danej dziedzinie, udzielający się społecznie, zdobywający nagrody w konkursach i olimpiadach, pomagający innym uczniom w nauce.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendia starosty jędrzejowskiego otrzymało ośmioro uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych:

  •  I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – Maria Ibek i Martyna Szwedo – obie średnia ocen 5,2
  • ZSP nr 1 im. księdza S. Konarskiego w Jędrzejowie – Sylwia Ozga i Wiktoria Węgrzyn – obie średnia ocen 5,2
  • ZSP nr 2 im. gen. S. Roweckiego – Grota w Jędrzejowie – Katarzyna Sadowska (4,9) i Weronika Zachariasz (4,3)
  • ZS CKP w Krzelowie – Bartosz Mądrzyk (5,0)
  • ZSP w Wodzisławiu – Dominika Grabowska (4,79)

Więcej o stypendystach tutaj

Symboliczne czeki, książki oraz kwiaty wręczyli: starosta jędrzejowski Paweł Faryna, wicestarosta Maria Barańska, przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel. Obecni byli także: członek Zarządu Powiatu Tomasz Puchrowicz oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław Nawrot. Starosta, gratulując stypendystom oraz ich rodzicom i nauczycielom, mówił, jak ważne jest rozwijanie talentów wśród młodzieży.

Podczas uroczystości wystąpiły z popisami wokalnymi dwie spośród stypendystek: Sylwia Ozga z ZSP nr 1 w Jędrzejowie oraz Weronika Zachariasz z ZSP nr 2 w Jędrzejowie.

Stypendium jest przyznawane na I semestr w wysokości 1000 zł dla ucznia.

Więcej zdjęć: Facebook Starostwo Powiatowe