W środę, 17 lutego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendia wręczali Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, Paweł Faryna starosta jędrzejowski, Maria Barańska wicestarosta jędrzejowski. Obecny był również Marek Mentel przewodniczący rady powiatu jędrzejowskiego, a także Renata Kwas – naczelnik wydziału edukacji, kultury, zdrowia i spraw społecznych.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Takich uczniów znalazło się na liście  12 .

– Nie mam wątpliwości, że stoję dziś przed najlepszymi z najlepszych. Przed młodymi ludźmi, którzy za kilka lat będą kształtować przyszłość naszego powiatu, województwa
i całej naszej ojczyzny. Gratuluję Wam sukcesu, a także dziękuję  rodzicom i nauczycielom, którzy motywują Was do poszerzania wiedzy i rozwijania  swoich talentów – powiedział starosta Paweł Faryna.

Podczas wręczenia uhonorowanym uczniom towarzyszyli rodzice i dyrektorzy szkół.
Skromna uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, w dwóch turach z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Pełna lista stypendystów poniżej.

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ:

https://drive.google.com/drive/folders/14pEsas2KZFV-NWwVsMy89Y8pewcldkiC