1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście wręczono Stypendia Starosty Jędrzejowskiego im. Św. Jana Pawła II za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Stypendia wręczane są od 2006 roku, natomiast imieniem Jana Pawła II zostały objęte w 2018 roku.

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski i Renata Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczy się w publicznych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8 w liceum ogólnokształcącym, 4,5 w technikum, 4,25 w branżowej szkole, w poprzednim semestrze.

Dodatkowe kryteria to również uczestnictwo w olimpiadach, konkursach oraz działalność na rzecz szkoły lub środowiska społecznego.

– Nasi stypendyści wytrwale poszerzają horyzonty i tym samym udowadniają, że można wiele osiągnąć, ucząc się. To dzięki własnej pracy, ale także nierzadko zaangażowaniu i poświęceniu Rodziców oraz Nauczycieli, osiągnęli sukces. Każdy z nich ma różne cele, zdolności, talenty, ale jedno ich łączy, zapał i chęć do nauki  oraz świadomość,  że  zdobyta wiedza i umiejętności zaprocentują podwójnie w przyszłości – podkreślił Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Podczas uroczystości wyróżniono 11 uczniów, poniżej lista nagrodzonych stypendystów:

Michalina Ryńska – I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Alicja Nowosielska – I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Magdalena Belicka – ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Aleksandra Płońska – ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Paweł Kuśmierek – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Paweł Rudnicki – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Patryk Łuszczek – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Natalia Fatyga – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Mateusz Kwiecień – ZS CKR w Krzelowie

Anna Chyla – ZS w Sędziszowie

Klaudia Gaworek – ZS w Wodzisławiu

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I OPISY STYPENDYSTÓW POD TYM LINKIEM:
https://drive.google.com/drive/folders/1P2-wqdfWLeVwiAqj37k8YUhTMFA4fyYL?fbclid=IwAR3vltoDncIioIyx2VRaPcOYYaoKW7bScCm1_oN6n010uH56CxgE2SxCzCA