W Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych stypendiów premiera dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 2005 roku dla uczniów z najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujących w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, na wniosek samorządu uczniowskiego, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną). Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

W jędrzejowskim muzeum wręczono stypendia 36 uczniom z czterech powiatów. Stypendystów z powiatu jędrzejowskiego było dziesięcioro. Oto oni:

Kinga Ciosk – I LO im. Reja w Jędrzejowie

Radosław Gryń – Technikum w ZSP w Sędziszowie

Kacper Grzywnowicz – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Justyna Kalińska – ZS w Krzelowie

Paulina Łabędzka – LO w Małogoszczu

Ilona Pawłowska – II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Gabriela Przybylska – Technikum nr 2 w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Daria Słonina – Prywatne Technikum „Awans” w Jędrzejowie

Dorota Wachowicz – Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Aneta Wróbel – ZSP w Wodzisławiu

Stypendia premiera wręczyli uczniom: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, świętokrzyski wicekurator oświaty Renata Rabczyńska w asyście starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, gospodarza uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli – oprócz młodzieży – przedstawiciele poszczególnych powiatów – samorządów i szkół.

Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, prezentując program o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, w wykonaniu „Kawiarenki Literackiej” pod kierunkiem Joanny Śliwy.

Goście z innych powiatów mieli okazję zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich oraz obejrzeć wystawę prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach, która jest prezentowana w Pawilonie Wystawowym.