Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania w dniach od 16.09.2019 roku do 30.09.2019 roku będzie prowadzić konkursy na dofinansowania projektów w zakresie – „Rozwój działalności gospodarczej” oraz „Różnicowanie działalności rybackiej”. Szczegółowe informacje na poniższym plakacie.