Od 13 maja 2019r rusza nowy system rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych z terenu powiatu jędrzejowskiego, polegający na naborze za pośrednictwem Internetu.

Starostwo Powiatowe zdecydowało o przyjęciu oferty firmy VULCAN i wprowadzeniu do wszystkich szkół średnich systemu „Nabór”.

Wczoraj w budynku Starostwa odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne z systemu „Nabór” Vulcan dla pracowników szkół średnich, którzy odpowiedzialni będę za proces rekrutacji.
Szkolenie poprowadził Piotr Misiak – Konsultant do spraw wdrożeń i szkoleń.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, dla kandydata/ ucznia – pod adresem:
https://swietokrzyskie.edu.com.pl

Gimnazjaliści i 8-klasiści z Powiatu Jędrzejowskiego będą mieli możliwość korzystania
z elektronicznego naboru do szkół średnich. Rekrutacja będzie przeprowadzana przy użyciu systemu „Nabór”, który w całości obsługiwany jest przy pomocy internetu. W centralnej bazie danych gromadzone są na bieżąco dane na temat oferty szkół uczestniczących w elektronicznym naborze oraz informacje na temat kandydatów.

Uczniowie, kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice będą mieli:
– stały i łatwy dostęp do aktualnych informacji o ofercie wszystkich szkół,
– ograniczenie do niezbędnego minimum liczby kontaktów ze szkołą ponadgimnazjalną,
– likwidację zjawiska blokowania miejsc,
– łatwiejsze porównanie ofert poszczególnych szkół,
– bogate i zawsze aktualne statystyki popularności szczególnych oddziałów i szkół,
– natychmiastową informację o wynikach naboru,
– bieżąca informację o wolnych miejscach w szkołach podczas rekrutacji dodatkowej,
kalkulator punktowy ułatwiający dokonanie wyborów i przelicza hipotetyczne oceny i osiągnięcia na punkty do każdego z oddziałów).

Gorąco zachęcamy do wyboru oferty szkół z terenu Powiatu Jędrzejowskiego.