Więcej informacji na stronie:

http://swietokrzyskalgr.pl/art,175,nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-realizacji-lsr