1 września w całej Polsce upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Jędrzejowskie obchody rozpoczęły się od zapalenia zniczy na grobach żołnierzy kampanii wrześniowej spoczywających na obu jędrzejowskich cmentarzach.
Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek , Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie Robert Kruk i Marek Godlewski odwiedzili 13 mogił żołnierskich.

Główna część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.
W samo południe rozbrzmiała syrena. Prowadzący uroczystość Bernard Suchmiel odczytał apel poległych. Swoje przemówienia wygłosili: Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna oraz Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Apel o pokój odczytała Wiktoria Zatorska, która wspólnie z bratem, Oskarem wyrecytowała także „Pieśń o Żołnierzach z Westerplatte” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Na zakończenie pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów.

W uroczystym upamiętnieniu wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska, Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Tomasz Puchrowicz, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek , Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie Robert Kruk, Wójt Słupi Jędrzejowskiej Tomasz Koper i Wójt Nagłowic Jacek Lato,
mł.insp. Tomasz Sołtysik  – Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie, oficer prasowy KPP
w Jędrzejowie asp. szt. Michał Kowalczyk, bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski – Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Janusz Adamczyk, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność, OSP z terenu Gminy Jędrzejów, Delegacje ze szkół. Dyrektorzy
i kierownicy jednostek powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych, a także mieszkańcy Jędrzejowa.