Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jędrzejowie rozpoczęły się o godzinie 9:00 mszą świętą w kościele Parafii Świętej Trójcy w intencji Ojczyzny, którą rozpoczęła  przemowa Pawła Faryny, starosty jędrzejowskiego:

– Jesteśmy narodem silnym. Polską z ponad tysiącletnią kulturą, tradycją chrześcijańską i z przeszło stuletnią niepodległością(…)11-ego listopada przypomina nam pragnienie by żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Pracujmy nad rozkwitem i rozwojem naszej umiłowanej Ojczyzny. Nie pozwolimy nigdy odebrać wolności naszej Ojczyźnie. Niech żyje Polska!

Odczytano także list od wiceminister sportu i turystyki, świętokrzyskiej posłanki Anny Krupki.

Po mszy świętej odbyło się indywidualne składanie wiązanek kwiatów pod tablica upamiętniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie przy Muzeum im. Przypkowskich oraz pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej .

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Po 123 latach zaborów, niewoli, walki, cierpień wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Brańska, wicestarosta jędrzejowski i Marek Bogusławski – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego złożyli również wiązanki pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK w lesie w Gaju.

Później cała trójka udała się na uroczystości w Małogoszczu i Wodzisławiu, gdzie również złożyli kwiaty pod pomnikami. W tych uroczystościach towarzyszyli im: Mariusz Piotrowski, burmistrz Małogoszcza, Zofia Stanek, radna Powiatu Jędrzejowskiego, Grzegorz Szymański, radny Powiatu Jędrzejskiego, przewodniczący rady miejskiej  Małogoszcz, Michał Borowski, a w Wodzisławiu Dominiki Łukasik – burmistrz, Renata Koziara – sekretarz gminy Wodzisław (a także członek Zarządu Powiatu), Jarosław Krawczyk, członek zarządu Powiatu Jędrzejowskiego, Leszek Krzelowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu i inni.

Na uroczystości obecni byli również:

Piotr Wawrzyk poseł RP, Anna Król, dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr w Urzędzie Wojewódzki w Kielcach, Renata Kawiorska, sekretarz gminy Jędrzejów (a także członek Zarządu Powiatu), Andrzej Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego oraz kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie, Radni Gminy Jędrzejów, Paweł Kowalski, dyrektor ZS nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”w Jędrzejowie, Jerzy Matuszewski, prezes Stowarzyszenia Inwalidów Wojennych RP Oddział w Jędrzejowie, Bernard Suchmiel i Janusz Adamczyk – wicedyrektorzy ZS nr 2 w Jędrzejowie, Bożena Kucybała – Kierownik OSiW wraz z uczniami, Dyrektorzy szkół powiatowych, m.in Małgorzata Wojtasik i Wojciech Zwierzchowski, reprezentacja sztandarowa Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Miasta i Gminy Jędrzejów, a także szkół średnich z terenu powiatu, jak również straży pożarnej i policji, przedstawiciele OPS Jędrzejów, księża oraz mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego.