W niedzielę, 13 września Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska brali udział w uroczystości poświecenia i odsłonięcia Pomnika Pamięci Poległych Żołnierzy Armii Krajowej w Miąsowej.

Zdzisław Kajderowicz pseudonim „Ryszard” i Zdzisław Ginter pseudonim „Grom”, którzy polegli pod Miąsową w walce z żandarmerią niemiecką w 1943 roku zostali upamiętnieni obeliskiem wraz
z pamiątkową tablicą. Pomnik stanął w Miąsowej tuż przy drodze w miejscu tego tragicznego wydarzenia.

Marek Godlewski, Michał Grzywacz, Stanisław Grabalski – to Komitet Inicjatywy Budowy Pomnika.

„Za rok również spotkamy się w tym samym miejscu aby złożyć hołd bohaterom, ponieważ ważne jest pielęgnowanie pamięci historycznej i rozbudzanie patriotyzmu wśród najmłodszych. Istotne jest uczenie młodszego pokolenia historii i wartości, aby za kilka lat to oni dumnie odwiedzali to miejsce i uczyli swoje dzieci” – powiedział Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.

Jak poinformował Marek Godlewski, 13 czerwca 1943 roku 7-osobowy patrol żołnierzy AK udał się
z Jędrzejowa do miejscowości Brzegi, aby w tamtejszym urzędzie gminy zniszczyć dokumenty dotyczące obowiązkowych kontyngentów. Po drodze patrol został zaskoczony przez żandarmerię niemiecką. Zdzisław Ginter oraz Zdzisław Kajderowicz zginęli w walce.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji poległych w Kościele Parafialnym w Mnichowie.

Obelisk został poświęcony przez ks. Wiesława Kitę, Proboszcza Parafii w Mnichowie, po czym złożono przy nim wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Obecni byli również: Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Wójt Sobkowa Tomasz Chaja, Harcerze uczniowie ze szkoły w Miąsowej i mieszkańcy Gminy. Tradycyjnie, jak w przypadku wielu wydarzeń patriotycznych, obecni byli również kibice KS Naprzód Jędrzejów.