naglowice

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
tel./fax: 041 381 45 67
email: ug-naglowice@wp.pl
strona internetowa: http://www.naglowice.pl/
BIP: http://www.naglowice.asi.pl
Wójt Gminy: Jacek Lato

Gmina Nagłowice położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w Niecce Nidziańskiej. W jej skład wchodzi 17 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 78 – z Kielc przez Jędrzejów do Katowic. Trasa wojewódzka łączy Nagłowice z Włoszczową. Nagłowice są gminą rolniczą i agroturystyczną. Gmina należy do Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dobrze rozwija się również drobna przedsiębiorczość. Teren gminy Nagłowice, to doskonała baza wypadowa wycieczek do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Świętokrzyskich i na Ponidzie. Przy udziale finansowym Unii Europejskiej stworzona została tu modelowa gmina agroturystyczna. Działa już kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Wytyczono i oznakowano 10 ścieżek rowerowych o długości od kilku do kilkunastu kilometrów. Łączą miejsca, gdzie znajdzie się ciszę i spokój wśród zabytkowych obiektów i nieskażonej przyrody. Okolice Nagłowice słyną z podworskich parków i lasów, które są pozostałością dawnej puszczy. Nad brzegami wód żyją stada chronionego ptactwa. Tereny te są jednym z najstarszych ośrodków osadniczych w Malopolsce. Już 3,5 tyś. lat temu na tych ziemiach żyli prastowianie. Docierały tu wpływy rzymskie o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Od XV do XVII w. w Nagłowicach żył ród Rejów z jego słynnym przedstawicielem – Mikołajem Rejem. Warto zobaczyć dwór, w którym dziś mieści się muzeum Ojca Literatury Polskiej. Działa tu również punkt informacji turystycznej (tel/fax: /O 41/ 381-45-70). Obok, w pięknym parku angielskim ze starymi dębami pamiętającymi czasy m. Reja i wspaniałym okazem perukowca podolskiego, stoi pałac Radziwiłłów. W Nagłowicach znajduje się również neogo-tycki kościół. W Jaronowicach warto zobaczyć dwór z XVIII w., w którym przyszedł na świat Ludwik de Laveaux – malarz, znany jako postać Widma w „Weselu”, uczeń Jana Matejki i przyjaciel St. Wyspiańskiego. W Rakoszynie stoi drewniana świątynia o konstrukcji zrembowej, a w Desznie można oglądać rzadkie okazy miłorzębu japońskiego. W Nagłowicach działa Biblioteka Gminna, świetlica wiejska, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Schronisko młodzieżowe z wypożyczalnią rowerów, komisariat policji i ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Dobrą łączność ze światem zapewnia nowoczesna centrala telefoniczna.