imielno h

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel./fax: 041 385-12-10; 385-12-25
email: kancelaria@imielno.pl          gmina@imielno.pl

Wójt Gminy:  Michał Sobczyk

Teren gminy rozciąga się w Niecce Nidziańskiej, na Płaskowyżu Jędrzejowskim i w Dolinie Nidy. W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Prawie 40 proc. powierzchni, to teren parków krajobrazowych. 16 km od granic administracyjnych gminy biegnie trasa Kraków-Warszawa. Dobrze rozwinięta sieć dróg, nowe mosty przez Nidę, trakt kolejowy Linii Hutniczo-Siarkowej z Lublina do Katowic i bliskość miast powiatowych – Pińczowa i Jędrzejowa, sprawiają, że gmina może być atrakcyjna dla inwestorów. Są warunki do organizowania tzw. zielonych szkól i prowadzenia zajęć na ścieżkach dydaktycznych. Gmina Imielno jest terenem rolniczym pozbawionym szkodliwego dla środowiska przemysłu. Ekologiczna żywność produkowana przez miejscowych gospodarzy, czyste powietrze i piękne krajobrazy tworzą doskonale warunki turystyczno-rekreacyjne. Wody Nidy, jej starorzeczy i rozlewisk pełne są ryb. To również naturalne kąpieliska. Ukształtowanie terenu i szata roślinna może być natchnieniem dla malarzy. Amatorzy turystki wodnej i zmotoryzowanej znajdą miejsce w „Zajeździe nad Nidą” we wsi Motkowice. Tam znajduje się zatoka dla kajaków spływających Nidą i pole namiotowe. Zajazd znajduje się nad rzeką, przy trasie ze Śląska i Częstochowy na wschód w kierunku Staszowa i Buska Zdroju. Najstarszym zabytkiem na terenie gminy jest rezerwat archeologiczny we wsi Stawy. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczo-obronny pochodzi z epoki plemiennej. Romański kościół z XIV w. można zobaczyć w Imielnie. W XVI w. wybudowano kościół w Mierzwinie. Atrakcjami turystycznymi są również parki dworskie w Motkowicach, Stawach, Grudzynach i Opatkowicach Cysterskich, z przełomu XVIII i XIX w. Przez gminę przejeżdża również zabytkowa kolej wąskotorowa Jędrzejów-Bogoria. Pociąg zatrzymuje się w Stawach. W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 4 filie, gimnazjum, 2 ośrodki zdrowia, apteka, biblioteka publiczna, klub młodzieżowy, kota gospodyń wiejskich i zespół folklorystyczny. Bezpieczeństwa strzegą policjanci z komisariatu w Imielnie. Do walki z ogniem może stanąć ok. 350 strażaków zrzeszonych w 14 ochotniczych jednostkach.