Dziś, 24 czerwca Paweł Faryna, starosta jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski, oraz Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego –  uczestniczyli w Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego 2020/2021 Ochotniczych Hufców Pracy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Wydarzenie odbyło się  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie.

Po uroczystej mszy św. w Achiopactwie Cystersów; w siedzibie jędrzejowskiego hufca na ulicy Przemysłowej, rozpoczęła się część oficjalna. Wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla placówek OHP z terenu Województwa Świętokrzyskiego, komendantów, kierowników i utalentowanej młodzieży z jednostek OHP.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski i Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski, oraz Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego wręczyli na ręce Magdaleny Fogiel-Litwinek, wojewódzkiego komendant świętokrzyskiej WK OHP obraz przedstawiający klasztor cystersów w Jędrzejowie.

Starosta, Paweł Faryna w swoim przemówieniu wyraził wielkie uznanie dla Ochotniczych Hufców Pracy, a także zadowolenie, że wojewódzkie zakończenie roku odbywa się w tym rok w jędrzejowskiej placówce. Docenił wytężoną pracę wychowawców i nauczycieli, a także sumienność i dyscyplinę uczniów.

Gospodarzem uroczystości była Bożena Kucybała kierownik OHP – OSiW w Jędrzejowie.
Obecni byli również:  Małgorzata Toborek Gusta, członek zarządu Powiatu Włoszczowskiego,
Miłosz Pamuła, wiceprezes SSE – Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, Marcin Piszczek, Burmistrz Jędrzejowa, Iwona Nowak  z  Kuratorium Oświaty w Kielcach, Iwona Sobczyk – dyrektor ZDZ w Jędrzejowie, Monika Siciarska – kierownik działu spraw organizacyjnych MOPR Kielce, ks. prałat Jarosław Sroka – duszpasterz krajowy OHP, ks. Dariusz Jarliński i inni.