WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM

CZĘŚĆ I: wykaz wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

Stan na 1 październik 2020
KLIKNIJ TUTAJ:
PEŁNY WYKAZ W PDF