INORMACJA O KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i obchodami ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski w br.  po raz dziesiąty włączył się  w obchody w/w Kampanii.

Kampania „Białej wstążki” to największa na świecie, międzynarodowa kampania prowadzonaw ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy, wobec kobiet i wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania. Ma na celu również uświadomienie, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych, ponieważ zabierają miejsca mężczyznom, którzy przez kobiety nie mogą ich ukończyć – tak jak to się stało w jego przypadku. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata później w 1991 roku – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc stosowaną wobec nich. Dzień 6 grudnia – jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń w budynku politechniki w Montrealu ogłoszony został Dniem Białej Wstążki. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec wszelkich form przemocy stosowanej wobec kobiet (zarówno fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, jak i seksualnej ). Wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz walki z przemocą.

Kampania Białej wstążki odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, zawiera się między 25 listopada a 10 grudnia. Nie są daty przypadkowe. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada został ogłoszony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania w 1960 r. działaczek na rzecz praw człowieka 3 sióstr: Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W ramach X Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki” zaplanowaliśmy: m.in.:

– dodatkowe bezpłatne porady psychologa ( 6 grudnia br. ) i adwokata ( 8 grudnia br. ) , którzy będą nieodpłatnie udzielać porad dla mieszkańców naszego powiatu,

– wspólne dyżury specjalistów ( w dniach 6-8 grudnia br. ) w ośrodkach pomocy społecznej, PCPR,

Prokuraturze, Sądzie, Policji, Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień w Jędrzejowie i Szpitalu Specjalistycznym w Jędrzejowie;

– oraz akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję białych wstążeczek wśród społeczności lokalnej oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów oraz dystrybucję ( w tym w formie elektronicznej ) ulotek, plakatów i informacji, promujących idee 16 dni w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach oraz ogłoszenia na stronach internetowych powiatu i PCPR-u w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

W naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.

Informacja o Kampanii Białej wstążki2023

ulotka biała wstążka.2023

ulotka biała wstążka w formie ogłoszenia.2023

Ogłoszenie.Dyżury specjalistów.grudzień.2023

ulotka o dyżurach specjalistów.23

ulotka o programie korekcyjnym.23