W dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9:00
w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się

XLIII SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2023-2030.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 rok.
 10. Uchwała w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy odcinku drogi krajowej Nr 78 w miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jędrzejowskiego.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu oraz stałych komisji Rady na 2023 rok.
 14. Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
 15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

  inż. Marek Mentel