Starosta Jędrzejowski
Paweł Faryna,
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach PZD w Jędrzejowie,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Jędrzejowie
oraz
Świętokrzyska Izba Rolnicza
Oddział Terenowy w Jędrzejowie

zapraszają

na spotkanie w dniu 21 lutego 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83.

Temat spotkania:

1. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu,
2. Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat bieżących problemów w rolnictwie.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy