Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
ul. Okrzei 83
28-300 Jędrzejów
tel.: 41 386 11 71, 41 386 14 26
E-mail: zdpjedrzejow@poczta.onet.pl

Dyrektor: Marek Grad