Gratulacje dla Renaty Kawiorskiej od starosty Pawła Faryny i wicestarosty Marii Barańskiej.

Podczas sesji Rady Powiatu 22 lutego wybrano nowego członka zarządu. Została nim Renata Kawiorska, długoletnia sekretarz Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, która obecnie rozpoczęła już piątą kadencję jako radna Rady Powiatu.

Kandydaturę Renaty Kawiorskiej, w miejsce Marka Banasika, który złożył rezygnację, zgłosił starosta jędrzejowski Paweł Faryna.

Za wyborem radnej na członka zarządu głosowało 14 osób, 4 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Obecnie Zarząd Powiatu tworzą: Paweł Faryna – starosta jędrzejowski, Maria Barańska – wicestarosta, członkowie: Renata Kawiorska, Jarosław Krawczyk, Tomasz Puchrowicz.