Nad skomplikowaną sytuacją szpitali w wielu powiatach w całej Polsce będzie obradować Zarząd Związku Powiatów Polskich, zwołany na wniosek starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich odbędzie się już 16 stycznia 2018, na wniosek członka Zarządu ZPP, starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka. Celem posiedzenia ma być wypracowanie wspólnego stanowiska i sposobu rozwiązywania problemów, związanych z niezwykle skomplikowaną sytuacją w wielu powiatach –  zawieszaniem oddziałów szpitalnych, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out.