Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. gen. Stefana Roweckiego
ul. Okrzei 63
28-300 Jędrzejów
tel.: 41 386 14 01
fax.: 41 386 14 02
strona internetowa: http://www.zspgrot.edu.pl/

Dyrektor: Jolanta Jędrzejewska