Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 18/2019 Starosty Jędrzejowskiego
z dnia 20 lutego 2019r. na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019r., po dokonaniu oceny nadesłanych i dostarczonych prac plastycznych wyłoniła laureatów i przyznała następująco:

1. W kategorii wiekowej od 6 do 9 lat: I miejsce – Kornelia Mierzwińska – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach, gm. Wodzisław II miejsce – Karol Świerczewski – ZPO Przedszkole w Skroniowie, gm. Jędrzejów III miejsce –– Maria Przybyła – Szkoła Podstawowa w Podchojnach, gm. Jędrzejów

2. W kategorii wiekowej od 10 do 12 lat: I miejsce – Izabela Poczęta – Szkoła Podstawowa w Podchojnach, gm. Jędrzejów II miejsce – Anna Boryka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie, gm. Sędziszów III miejsce – Kinga Dąbrowska –Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, gm. Oksa.

3. W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat: I miejsce – Amelia Wilk – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym, gm. Sobków II miejsce – Patrycja Kubara – Szkoła Podstawowa
w Węgleszynie, gm. Oksa III miejsce – Zuzanna Fiutek – Szkoła Podstawowa nr 3
w Jędrzejowie, gm. Jędrzejów.

4. W kategorii wiekowej od 16 do 18 lat: I miejsce – Adrian Rodzim – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie II miejsce – Kamil Wołczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie III miejsce – Kinga Pakuła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni
o dokładnym miejscu i terminie wręczenia nagród.

Wszystkie nagrodzone prace można zobaczyć TUTAJ: WYBRANE PRACE PLASTYCZNE „Czyste powietrze to życie lepsze”