krew

W 2019 roku Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizuje cztery akcje krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Planowane terminy:
– 14 stycznia
– 25 marca
– 9 września
– 25 listopada

Akcje krwiodawstwa odbywają się w godz. 9.00. – 12.00, w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, sala na parterze.
Zapraszamy do udziału w akcjach i tym samym do pomocy innym.
Krew jest bezcennym darem, którym możemy się podzielić.