W sobotę 6 czerwca w ramach akcji społecznej „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus”, odbyły się spotkania z mieszkańcami powiatów starachowickiego i kieleckiego. Ulicami Starachowic i Kielc przejechała „Kolumna Nadziei”.

(#) Pomysłodawcami akcji „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” są Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski
i Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna. Akcję wsparł również Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, który
w Starachowicach pełnił rolę gospodarza.

Współorganizatorem akcji jest Świętokrzyska Grupa Wojewódzka Stowarzyszenia Policjantów IPA (International Police Association).

(# )Akcja Społeczna „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” wywodzi się z Programu „Bezpieczny
i Ekologiczny Powiat Jędrzejowski+” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, gdzie pierwsza edycja odbyła się 18 lutego w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Jędrzejowie.

Jest to program zainicjowany w Powiecie Jędrzejowskim, który obecnie jest wdrażany
w innych powiatach Województwa Świętokrzyskiego. Głównym założeniem programu jest propagowanie bezpiecznego, ekologicznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego województwa. Przedstawia on konkretne rozwiązania, które pomagają społeczeństwu zachować bezpieczeństwo
w każdym aspekcie życia.

Obecnie do organizatorów zgłaszają się przedstawiciele powiatów z innych województw – Małopolski, Podkarpacia czy Śląska z prośbą o zorganizowanie akcji na ich terenie.

(#) Płyny dezynfekujące, środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki, kamizelki odblaskowe otrzymali w sobotę ratownicy medyczni, przedstawiciele straży pożarnej, inspekcji drogowej, wojska oraz straży ochrony kolei, a także inne organizacje mundurowe. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia otrzymali słodycze.

Akcja ma na celu przede wszystkim edukację i profilaktykę mieszkańców. Jest także wyrazem podziękowania dla wszystkich służb walczących w ostatnim czasie z epidemią COVID-19.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna podkreśla, że program „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” kładzie nacisk nie tylko na profilaktykę epidemiczną. W jego ramach podczas rozmów z mieszkańcami poruszane są także zagadnienia związane z bezpieczeństwem w domu, szkole, na drodze czy podczas wypoczynku.

Akcje odbyły się na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

(#) W Starachowicach i Kielcach obecni byli przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA: Prezes ŚGW IPA Kazimierz Skowron, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚGW IPA Henryk Mizielski
i Prezes Regionu Staszów ŚGW IPA Agata Kwiecień-Godzwon, Członek IPA Patryk Czuba, Członek IPA Maciej Skorupa, Przedstawiciele IPA z Sandomierza, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Nowego Targu, a także Przedstawiciel KGP z Warszawy Ewa Dębowska.

Na Rynku w Starachowicach obecne były służby: PSP Starachowice, KP Policji Starachowice, Pogotowie Ratunkowe Starachowice, Straż Graniczna, Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych z Kielc, Młodzieżowa Drużyna Ratownicza „Gadki”, Harcerska Grupa Ratunkowa Starachowice i Technik Policyjny z Psem ratownikiem.

Na Plac Artystów w Kielcach przybyły służby: KWP Kielce, KMP Kielce, KŚSP Kielce, SOK Kielce, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego,  Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych, X Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Areszt Śledczy,  Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ, Związki Zawodowe Lasów Państwowych i Lasy Państwowe, OSP Wola Kopcowa, OSP Masłów, Związek Zawodowy Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejsko-Gminnych – koło w Kielcach. Wśród zaproszonych gości obecny był także zaprzyjaźniony z programem „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wraz ze swoim zastępcą.

LINK DO GALERII ZDJĘĆ TUTAJ:
GALERIA ZDJĘĆ NA FACEBOOKU