W ramach II Powiatowej Kampanii Blue Heart Przeciwko Handlowi Ludźmi w dniach 26 października oraz 19 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie miała miejsce emisja pełnometrażowych filmów pt. „Uprowadzona” w reżyserii Steve’a McQueena oraz „Zniewolony.12 Years a Slave” w reż. Steve’a McQueena, udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Emisję filmów skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu poprzedziło spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy przybliżyli młodzieży problematykę współczesnych form handlu ludźmi w kontekście praw człowieka oraz zapoznali przybyłych z zasadami bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą i poinformowali o instytucjach, do których można się zwrócić o pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Młodzież miała możliwość zapoznać się również z wystawą poświęconą przeciwdziałaniu handlowi ludźmi udostępnioną w holu głównym Centrum Kultury w Jędrzejowie.
Podczas spotkania przekazano młodzieży i opiekunom ulotki i informatory poświęcone przedmiotowej kampanii oraz bezpiecznemu poszukiwaniu pracy.
Na zakończenie spotkania przedstawiciel PCPR-u w Jędrzejowie poinformowała obecnych o trwającej w dniach 1-19 listopada br. III Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki wyrażającej sprzeciw wobec przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która poprzez kontekst łamania podstawowych praw człowieka wiąże się z Kampanią Blue Heart. Uczestnikom spotkania rozdano pomarańczowe wstążeczki, które są symbolem tej Kampanii oraz ulotki poświęcone tej problematyce.
Ogółem z treści przekazanych podczas spotkania skorzystała młodzież z 11 placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, tj. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Szkół „Awans” w Jędrzejowie, Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie,Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski