Rada Państw Morza Bałtyckiego zachęca do składania wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 – Project Support Facility. Wnioski, poprzez specjalny formularz można składać do 31 marca br. Przewidziany jest tylko jeden nabór.

Tegoroczna edycja Project Support Facility (PSF) ma wspierać wdrażanie przyjętej rok wcześniej Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych Youth Vision Statement Beyond 2030.

W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) – bezpieczny i stabilny region, zrównoważony i dobrze prosperujący region, tożsamość regionalna, oraz dotyczące m.in.: zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępnie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień, wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości, innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Zasady aplikowania o środki finansowe w ramach Project Support Facility na rok 2022:

projekty muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, w tym partnera wiodącego;
maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 65 000 euro. Propozycje projektów mogą być inicjowane przez osoby, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy w państwach członkowskich RPMB, a także członków Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB;
przyznane projekty powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą dla sieci, partnerstwa lub modelu współpracy, który stałby się opłacalny po okresie trwania samego projektu.
Bliższe informacje na temat zasad konkursu znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

Rada Państw Morza Bałtyckiego to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Bałtyku, powołana w 1992 r. Odegrała istotną rolę w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie po „zimnej wojnie”. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia oraz UE. RPMB określa cele polityczne, plany działania, prowadzi tematyczne grupy współpracy ekspertów w wielu dziedzinach, wspiera realizację lokalnych projektów wielostronnych oraz stanowi forum wymiany dobrych praktyk.