Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Powiatu była bogata w wydarzenia. Radni przyjęli budżet na 2017 rok, powołali nowego skarbnika powiatu, wręczono także medale, a na koniec – zabrzmiały kolędy w wykonaniu zespołu ludowego z Korytnicy.

 

Sesja rozpoczęła się chwilą ciszy poświęconą niedawno zmarłym: skarbnik powiatu Małgorzacie Blicharskiej oraz ojcu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Rafała Filipa.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu jędrzejowskiego na 2017 rok. Już kolejny rok z rzędu radni przyjęli budżet jednogłośnie, bez dyskusji i wątpliwości. Oczywiście, wcześniej nad projektem budżetu pracowały na swoich spotkaniach poszczególne komisje Rady Powiatu i wówczas był on szczegółowo analizowany i poprawiany. Efekt – spora nadwyżka budżetowa i zmniejszające się zadłużenie powiatu, a także 14 procent wydatków przeznaczone na inwestycje. Planowane dochody budżetu wynoszą 87.943.494 zł, zaś wydatki to kwota 87.587.948 zł.

– Budżet, który uchwalamy jest stabilny i rozwojowy – powiedział starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Wzrasta stabilność finansowa naszego powiatu, co jest zasługą dobrej współpracy i doświadczenia pracowników naszych jednostek. Wykorzystujemy wszystkie możliwości pozyskania środków z zewnątrz.

Starosta wyjaśnił też, że pół miliona złotych zaplanowanych na pożyczki to pieniądze przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi: – W nowej perspektywie finansowej to organizacje pozarządowe mają przewidziany 100-procentowy zwrot wydatków na projekty, samorządy nie mają takich możliwości, dlatego część naszych powiatowych zadań będziemy realizować poprzez współpracę z NGO i udzielać im krókotrwałych pożyczek na wkład własny do projektowanych zadań, które następnie – po otrzymaniu dotacji – zostaną zwrócone.

Edmund Kaczmarek zapowiedział też dalszy rozwój powiatowej infrastruktury drogowej oraz rozpoczęcie w przyszłym roku zadania dotyczącego przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które ma się zakończyć w 2018.

Radni przychylili się do rekomendacji starosty jędrzejowskiego i powołali na stanowisko skarbnika powiatu Ewę Gajos – dotychczasowego głównego księgowego (od 2015 roku), wcześniej długoletniego zastępcę głównego księgowego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

Podczas sesji wręczone zostały medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Wręczył je honorowy prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Kazimierz Wroński, w asyście starosty jędrzejowskiego i wicestarosty Janusza Grabka (prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie). Złoty medal otrzymał o. Edward Stradomski, opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie, a brązowe medale: Anna Baran – pracownik Starostwa Powiatowego, Barbara Derdaś i Andrzej Spetel z gminy Imielno.

Na zakończenie sesji wystąpił zespół ludowy „Korytniczanki” – wielokrotnie nagradzany uczestnik konkursów i przeglądów folklorystycznych. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich towarzyszą akordeonista i od niedawna – perkusista, który dotychczas wyróżniał się strojem, ponieważ brakowało funduszy na zakup stroju ludowego. Strój ten ufundował powiat jędrzejowski i został on wręczony przez starostę jędrzejowskiego podczas sesji. W podziękowaniu – zespół zaśpiewał kolędy i życzenia dla wszystkich obecnych.