Wytrwałe i konsekwentne działania Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego oraz Zarządu Spółki Artmedik – zarządzającej Szpitalem Specjalistycznym w Jędrzejowie – przyniosły efekty. Od 1 kwietnia planowane jest wznowienie działalności zawieszonego Oddziału Pediatrycznego w jędrzejowskim szpitalu.

– W trosce o dobro naszych mieszkańców, które jest dla nas najwyższą wartością, niemal natychmiast po zawieszeniu pracy przez oddział, rozpoczęliśmy intensywne działania zmierzające do przywrócenia jego normalnego funkcjonowania. Przyniosły one pozytywny rezultat. Leczenie na oddziale będzie już wkrótce kontynuowane – mówi Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski, który – ze strony powiatu – kierował negocjacjami.

Oddział został zawieszony 1 stycznia 2018 roku, w związku z problemami kadrowymi i finansowymi w szpitalu. Od tego czasu zarówno władze powiatu, jak i spółki, poszukiwały wszelkich możliwości rozwiązania tej sytuacji. Prowadzono poszukiwania lekarzy chętnych do pracy na oddziale, odbywały się rozmowy z lekarzami, którzy taką chęć wyrazili, szukano także dodatkowych możliwości finansowania oddziału, m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wszystkie te działania przyniosły konkretny efekt – Oddział Pediatrii znowu podejmie działalność. Znaleźli się chętni do pracy lekarze, NFZ znalazł możliwość przesunięcia dodatkowych środków na działalność oddziału, słowem – udało się!
Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego i Zarząd Spółki Artmedik serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas w wysiłkach ponownego uruchomienia oddziału i zapewnienia pełnej obsady lekarskiej.