DSC04474

DSC04474Marianna Sodel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, odchodzi na emeryturę.

W związku z tym, podczas sesji Rady Powiatu, otrzymała ona podziękowania za pracę i współpracę z samorządem powiatowym. Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, dziękowała Mariannie Sodel za wzorcową wręcz współpracę, jeśli chodzi o przygotowywanie materiałów na sesję, udzielanie wszelkich informacji, czy rozwiązywanie problemów w zakresie pełnionej funkcji dyrektora PCPR w Jędrzejowie.
Pani Marianna otrzymała pamiątkowy dyplom i kwiaty oraz życzenia wielu miłych i pogodnych lat na emeryturze.
Od 1 sierpnia dyrektorem PCPR został Tomasz Kowalski, dotychczasowy zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.