Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę.

Prawie 500 młodych mieszkańców powiatu jędrzejowskiego przebada Powiatowa Komisja Lekarska powołana w ramach tegorocznej wojskowej kwalifikacji. Komisja pracuje od 26 lutego do 26 marca, w Starostwie Powiatowym przy ulicy 11 Listopada w Jędrzejowie.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n. med. Waldemar Michalczak, lek. med. Ewa Sowińska, funkcję sekretarza pełnią wspólnie Zbigniew Węglowski i Anna Baran – pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. W skład komisji wchodzą ponadto pielęgniarki – Alicja Wrona i Małgorzata Jankiewicz. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku-Zdroju reprezentuje porucznik Tomasz Olszewski.

– W tym roku do kwalifikacji wojskowej są wzywani mężczyźni urodzeni w roku 1999 jako rocznik podstawowy oraz urodzeni w latach 1994-1998, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – mówi Zbigniew Węglowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. – Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1994-1999, kończące w tym roku szkolnym naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy – mężczyźni i kobiety – niezależnie od wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska określi wezwanym osobom zdolność do czynnej służby wojskowej, założona zostanie dla nich ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawiciela WKU oraz w trakcie prowadzonych, przez kapitana Krzysztofa Blicharskiego, zajęć świetlicowych na temat form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, zawodowej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.

W rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej w powiecie jędrzejowskim uczestniczyli: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i Zarząd Powiatu (w tym dniu odbywało się posiedzenie zarządu), oraz czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju major Andrzej Tomczyk.

– Powiat jędrzejowski od lat wiedzie prym, jeśli chodzi o przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – powiedział major Tomczyk, który także podziękował staroście Edmundowi Kaczmarkowi za tworzenie bardzo dobrych warunków lokalowych i organizacyjnych dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.