– Dziś wyraźnie widać, że Żołnierze Wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki istnieje pamięć o nich. Żyją dotąd, dopóki pamięta o nich Polska – mówi Paweł Faryna, starosta jędrzejowski podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W poniedziałek, 1 marca, pod tablicami upamiętniającymi bohaterów broniących niepodległości kraju, przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie oraz pod pomnikiem majora Stefana Gądzio „Kosa” przy ulicy Okrzei w Jędrzejowie, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

List od prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytał Bernard Suchmiel, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. O potrzebę wspominania bohaterów, w krótkim wystąpieniu zaapelował senator Krzysztof Słoń.

Kwiaty oraz znicze pod tablicami upamiętniającymi Żołnierzy Wyklętych przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie złożyli: Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta, Marek Mentel, przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego oraz Wojciech Zwierzchowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

– Komuniści być może zabili wielu z nich, ale nie zdołali zamordować tego, co najważniejsze. Odebrali im życie, ale nie odebrali ducha, bo ich duch jest duchem Ojczyzny – kontynuował Paweł Faryna, starosta jędrzejowski. – To o czym dziś mówiono, tu i w wielu innych miejscach, że oni trwają dopóki trwa pamięć. A dlaczego trwa pamięć? Bo jesteśmy dumnym narodem, który może się i przygiął, ale się nie złamał. Istotne zasługi położył na tym polu prezydent Lech Kaczyński, wnosząc do Sejmu o ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Według starosty jędrzejowskiego, sławę Żołnierze Wyklęci zawdzięczają dzisiaj przede wszystkim Polakom, szczególnie młodym.

– To oni uznali zapomnianych bohaterów za swoich. Dostrzegli w nich następców wielu pokoleń dumnych obrońców Ojczyzny, nietracących woli walki nawet w najtrudniejszym położeniu, gotowych wypełnić swoją żołnierską powinność do końca. Pamięć o takich bohaterach to również piękna lekcja historii dla młodego pokolenia – podkreślił starosta.

Pod pomnikiem majora Stefana Gądzio „Kosa”, wiązanki kwiatów złożyli senator Krzysztof Słoń z Rafałem Nowakiem, wicewojewodą świętokrzyskim, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Paweł Faryna starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta z Markiem Mentlem, przewodniczącym Rady Powiatu i Andrzejem Wójcikiem, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa z Renatą Kawiarską, sekretarzem gminy Jędrzejów i Robertem Krukiem przewodniczącym Rady Gminy Jędrzejów, Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Paweł Jakubowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Tomasz Sołtysik, komendant powiatowy policji w Jędrzejowie z Michałem Kwiecińskim, oficerem prasowym, przedstawiciele Nadleśnictwa w Jędrzejowie z Andrzejem Kasicą, nadleśniczym, Waldemar Bartosz, przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z Elżbietą Bartosz, przewodnicząca MOZNSZZ „Solidarnośćw Jędrzejowie oraz Joanną Kochaniec – Kowalską, szefową Solidarności w Zespole Szkół numer 2 w Jędrzejowie. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jędrzejowie, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Jędrzejowie, delegacja nauczycieli ZS nr podopieczni Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie wraz z Agnieszką Zaczkowską, dyrektor ośrodka, uczniowie OHP wraz z Bożeną Kucybałą, komendant OHP, uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie wraz z Iloną Sobczyk, dyrektor szkoły, uczniowie Zespołu Szkół numer 2 imienia generała Stefana Roweckiego „Grota”.

Przy pomniku majora Stefana Gądzio „Kosa” znicze zapalili Małgorzata Wojtasik, dyrektor Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza S. Konarskiego w Jędrzejowie wraz z Wojciechem Zwierzchowskim, dyrektorem I LO imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

1 marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. W ten dzień 1951 roku wykonano wyrok śmierci na kierownictwie 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.