W sobotę 30 maja odbyły się spotkania z mieszkańcami powiatów jędrzejowskiego i staszowskiego.

Pomysłodawcami akcji byli Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.
Współorganizatorem był Świętokrzyski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA (International Police Association).

„Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie+” to program zainicjowany w Powiecie Jędrzejowskim, który obecnie jest wdrażany w innych powiatach Województwa Świętokrzyskiego. Głównym założeniem programu jest propagowanie bezpiecznego, ekologicznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego województwa. Przedstawia on konkretne rozwiązania, które pomagają społeczeństwu zachować bezpieczeństwo w każdym aspekcie życia.

W dobie pandemii koronawirusa COVID-19,  pięć podstawowych założeń programu: bezpieczny dom, bezpieczna szkoła, bezpieczna droga, bezpieczny wypoczynek i bezpieczne środowisko, rozbudowano o 6-ty niezwykle ważny punkt dotyczący bezpieczeństwa epidemiologicznego i zachowania wszelkich norm ostrożności w walce z wirusem.

Obecnie akcja „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie+” , dociera w nowe miejsca na mapie naszego kraju. Mieszkańcy gmin i powiatów często mieszkający poza miastami, aby być bardziej widoczni wyposażani są w zestawy odblasków i kamizelki odblaskowe, uczestniczą też w prelekcjach
o bezpieczeństwie. W czasach pandemii Organizatorzy Akcji rozdają im również maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, aby jak najlepiej wesprzeć społeczeństwo w walce z koronawirusem.

+JĘDRZEJÓW

*W Jędrzejowie TWÓRCY AKCJI: Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna gościli Wicestarostę Marię Barańską, Przewodniczącego Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marka Mentla, Burmistrza Miasta Jędrzejowa Marcina Piszczka, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego.

*W akcji wzięli udział także przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA: Prezes ŚGW IPA Kazimierz Skowron, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚGW IPA Henryk Mizielski i Prezes Regionu Staszów ŚGW IPA Agata Kwiecień-Godzwon, Członek Zarządu ŚGW IPA Sławomir Brożyna, Członek IPA Patryk Czuba, Członek IPA Maciej Skorupa, Przedstawiciele IPA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

*Wręczono listy z podziękowaniami, pakiety odblasków, zestawy rękawiczek i masek ochronnych, a także płyny dezynfekujące dla KPP w Jędrzejowie, reprezentowanej przez Komendanta mł. Insp. Tomasza Sołtysika, a także sierż. Sztab. Żanetę Więckowską, sierż. Sztab Martę Mróz, PO Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego komisarza Pawła Aramowicza, Podkomisarza Marcina Kubickiego. Dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, na ręce komendanta St.bryg. Pawła Jakubowskiego, dla Straży Miejskiej w Jędrzejowie na ręce insp. Marka Godlewskiego, Dla Straży Leśnej na ręce Strażników Leśnych Kamila Tretera i Stanisława Wójcickiego. Dla jednostek ochotniczej Straży Pożarnej z Prząsławia, Imielna, Nagłowic, Małogoszcza, Oksy. Dla przedstawicieli pogotowia ratunkowego w Jędrzejowie, Kierownika Działu Epidemiologii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie Andrzeja Jakubanisa, Zastępcy Dyrektora Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie Arkadiusza Straszaka dla Prezesa Oddziału ZNP w Jędrzejowie Lidii Osińskiej i Przewodniczącej NSZZ Solidarność Elżbiety Bartosz.

W imieniu Kół Gospodyń Wiejskich z Cierna-Zaszosia, Prząsławia, Chorzewy, Piasków i Grudzyn podziękowania odebrała Pani Wicestarosta Maria Barańska. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 Przewodniczące kół nie mogły pojawić się osobiście.
Obecni byli również lokalni przedsiębiorcy, którzy  także otrzymali podziękowania i pakiety ochronne, m.in. Dawid Krzywda (Wielobranżowy sklep części zamiennych K.S.Krzywda). Justyna Kusaj odebrała podziękowania w imieniu swoim, męża Piotra, a także innych osób szyjących maseczki dla personelu medycznego.
Podczas spotkania obecne były dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach wraz z Dyrektorem Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach Jarosławem Stankiewiczem. Podopieczni placówki otrzymali upominki, słodycze i komplety odblasków.

+STASZÓW

*Na rynku w Staszowie organizatorem akcji była Prezes Regionu Staszów ŚGW IPA Agata Kwiecień-Godzwon.

TWÓRCY AKCJI: Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, który także dołączył się do akcji, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna gościli Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marka Strzałę oraz Starostę Staszowskiego Józefa Żółciaka.

*Obecni byli także przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA: Prezes ŚGW IPA Kazimierz Skowron, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚGW IPA Henryk Mizielski, Członek Zarządu ŚGW IPA Sławomir Brożyna, Członek IPA Patryk Czuba, Członek IPA Maciej Skorupa, Przedstawiciele IPA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pakiety ochronne, zestawy odblasków, rękawiczki, płyny i maski otrzymali przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, OSP z terenu Powiatu Staszowskiego, różne organizacje (m.in. klub kolarski), instytucje pomagające w walce z COVID-19 i wspierające działania na rzecz bezpieczeństwa.

Dzieci otrzymały słodycze. Podczas spotkań zachowano wszelkie normy bezpieczeństwa.

Kolejne akcje z cyklu „BEZPIECZNE POWIATY ŚWIĘTOKRZYSKIE+” już wkrótce w naszym województwie.