Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu grudniu 2022 r., uwzględniający dodatkowe dyżury uruchomione w ramach IX Powiatowej Kampanii Białej Wstążki 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet:

– 5 grudnia 2022 r. ( poniedziałek ) – dodatkowy dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie

– 8 grudnia 2022 r. ( czwartek ) – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 –  w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie

– 20 grudnia 2022 r. ( wtorek ) – dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 – w budynku PCPR w Jędrzejowie

– 22 grudnia 2022 r. ( czwartek ) – dyżur adwokata w godz. 9:00 – 11:00 – w budynku PCPR w Jędrzejowie

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy   w rodzinie, specjalisty pracy z rodziną oraz pracownika socjalnego prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,  przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u,  w budynkach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.jedrzejow.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl i w prasie lokalnej.