Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach VI Powiatowej Kampanii Blue Heart Przeciwko Handlowi Ludźmi w dniach 14 listopada br. oraz 24 listopada br. w  Centrum Kultury w Jędrzejowie miała miejsce emisja pełnometrażowego filmu pt. Uprowadzona w reżyserii Pierre’a Morela. Emisję filmu skierowanego do młodzieży szkół średnich i ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu poprzedziło spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy przybliżyli młodzieży problematykę współczesnych form handlu ludźmi w kontekście praw człowieka oraz zapoznali przybyłych z zasadami bezpiecznych wyjazdów oraz bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą i poinformowali o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą tzw. praca „na czarno” oraz o instytucjach, do których można się zwrócić o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel PCPR-u w Jędrzejowie poinformowała obecnych o trwającej w dniach 1-19 listopada br. VII Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki wyrażającej sprzeciw wobec przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która poprzez kontekst łamania podstawowych praw człowieka oraz konieczności ich ochrony wiąże się z Kampanią Blue Heart. Tegoroczna Kampania Pomarańczowej Wstążki, której towarzyszy myśl przewodnia: „Stacja – Empatyczni – Razem mamy moc” zwraca uwagę, że empatia i  szacunek do drugiego człowieka są niezbędne w kwestii skutecznego przeciwdziałania przemocy. Podobnie ważna jest współpraca w edukacji młodych ludzi na temat samego zjawiska przemocy, uświadomienie czym jest przemoc i w jaki sposób można ją powtrzymać. Obydwie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi na obecność problemu, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i w efekcie podjęcie działań mających zarówno zapobiegać jak i przerwać stosowanie przemocy, ponieważ przemoc sama się nie skończyKampanie mają również na celu wskazanie instytucji, do których można się zwrócić o pomoc oraz przekazanie danych teleadresowych instytucji, których pracownicy są dostępni w każdym czasie, nie tylko podczas trwania kampanii.

Podczas spotkania przekazano młodzieży i opiekunom komiksy „Nie jesteś na sprzedaż”, ulotki i informatory poświęcone przedmiotowym kampaniom, bezpiecznemu poszukiwaniu pracy oraz instytucjom, do których można zwrócić się o pomoc. Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano również pomarańczowe wstążeczki, które są symbolem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Młodzież została także poinformowana o możliwości zapoznania się z wystawą mobilną poświęconą przeciwdziałaniu handlowi ludźmi „Oblicza Handlu Ludźmi” udostępnioną w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49.

Ogółem z treści przekazanych podczas spotkania skorzystała młodzież / 295 uczniów / wraz z pedagogami i nauczycielami / 18 opiekunów / z 11 placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, tj. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, Zespołu Szkół nr 1 Jędrzejowie im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. St. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Zespołu Szkół w Sędziszowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie, Szkół Centrum Kształcenia „Awans” w Jędrzejowie, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie i Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Węgrzynowa.

W spotkaniach z młodzieżą udział wzięli: Pan Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski, który objął patronatem obydwie Kampanie, Pani Maria Barańska – Wicestarosta, Pani Kinga Bierońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie – Pani Małgorzata Simlat i Pani Monika Tasak, Pani Beata Soboń – koordynator ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, Pan Paweł Mara – rzecznik prasowy KPP, dzielnicowi KPP – Pan Przemysław Łaskawiec i Pan Marcin Molenda, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – Pani Urszula Abramowicz. Pozostałe osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie spotkań oraz przygotowanie i realizację kampanii, to m.in.: informatycy oraz pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, pracownicy PCPR, Pan Józef Straszak – Dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie i pracownicy CK oraz media lokalne.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów, tel. 41 3863600

Emisja filmu.handelludźmi.2022