Właśnie zakończyły się prace na trzech drogach powiatowych za prawie 2,5 mln zł, a w planach na najbliższe miesiące są kolejne dwa odcinki dróg. Przebudowy realizowane są z udziałem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

 

Przebudowane odcinki dróg powiatowych to:

– 3 600 metrów drogi nr 0168T Mogiły-Dalechowy-Imielno-Sobowice za kwotę 829 731,56 zł

– 3 405 metrów drogi nr 0194T Jasieniec-Węgrzynów (gmina Słupia) za kwotę 937 610,55 zł – na zdjęciu powyżej

– 3 810 metrów drogi nr 0185T Klemencice-Laskowa (gmina Wodzisław) za kwotę 675 738,33 zł

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło powiatowi jędrzejowskiemu promesy na dofinansowanie przebudowy kolejnych dwóch odcinków dróg:

– drogi nr 0203T Rakoszyn-Sieńsko – 3 030 metrów,

– drogi nr 0197T Obiechów-Kresy – 1 760 metrów.

W sumie wysokość dotacji będzie wynosić 1 202 000 zł (80 procent wartości zadania).

 

To oczywiście nie wszystkie zadania drogowe powiatu jędrzejowskiego w tym roku. Jak mówi starosta Edmund Kaczmarek, w tym roku zostanie odremontowanych ponad 25 km dróg, a ponadto powiat zbuduje prawie 10 km nowych chodników przy drogach powiatowych. W sumie inwestycje drogowe to prawie 13 mln zł.

– Chcę podziękować wszystkim moim współpracownikom w powiecie, w szczególności Zarządowi Dróg Powiatowych – dyrekcji i pracownikom tej placówki, bo na niej spoczywa głównie ciężar zadań drogowych, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, pozostałym moim współpracownikom ze starostwa, a także wójtom, burmistrzom i radnym wszystkich szczebli samorządu. Tylko dzięki współpracy można tak dużo zrealizować, oczywiście potrzeby są wyższe, niż nasze możliwości, ale sukcesywnie będziemy realizować kolejne zadania. Na początku poprzedniej kadencji, a także bieżącej, ustaliliśmy taką zasadę, że Rada Powiatu, na wniosek Zarządu Powiatu, ustala czteroletni plan inwestycji drogowych w naszym powiecie, który skrupulatnie realizujemy. Obecnie jest szansa, że zrealizujemy go z nadwyżką. Dziękuję radnym za to, że ustalają taki plan i patrzą na powiat globalnie, nie tylko przez pryzmat „własnego podwórka” – podsumowuje starosta jędrzejowski.