Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Od lewej: skarbnik powiatu Ewa Gajos, prezes firmy Gardenia Sport Sp z o.o., wicestarosta Janusz Grabek, członek Zarządu Powiatu Paweł Olszak.

Najpierw powiat jędrzejowski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych, a następnie przekazał plac budowy – tym samym ruszyła modernizacja bazy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. Prace mają zostać ukończone do 31 października 2018 roku.

Przetarg na wykonanie robót dotyczących przebudowy i modernizacji kompleksu sportowego przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie wygrała firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Całość tego zadania ma kosztować ponad 2 mln 348 tysięcy zł.
W ramach zadania boiska szkolne zostaną gruntownie zmodernizowane. Zostaną wytyczone boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej oraz siatkówki i tenisa. Boiska będą pokryte nową nawierzchnią – poliuretanem i sztuczną trawą. Wybudowana zostanie bieżnia lekkoatletyczna. Powstanie także budynek kontenerowy, trwale związany z terenem, gdzie znajdą się pokoje dla nauczycieli w-f, szatnie, łazienki. Teren zyska ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, trybuny dla kibiców, ławki parkowe, kostkę brukową.
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego to pierwsze z dwóch zadań projektu przygotowanego przez powiat jędrzejowski, a dotyczącego ZSP nr 2 w Jędrzejowie.
Drugie zadanie tego projektu dotyczy przebudowy sieci komputerowej w pracowniach informatycznych oraz utworzenie pracowni OZE – przetarg na to zadanie będzie realizowany oddzielnie.
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.